Кримінальне право України. Загальна частина

§ 1. Поняття та значення суб’єктивної сторони злочину

Суб’єктивна сторона – це внутрішня сторона злочину, що представляє собою психічне ставлення особи до вчиненого суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності) та його суспільно небезпечних наслідків і характеризується виною, мотивом і метою.

Ознаками суб’єктивної сторони є вина, мотив і мета злочину.

Вина – обов’язкова ознака суб’єктивної сторони будь-якого злочину. Без вини не може бути суб’єктивної сторони складу злочину, а значить і кримінальної відповідальності.

Мотив і мета – це факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину, тобто вони необов’язкові для суб’єктивної сторони всіх складів злочинів.

Значення суб’єктивної сторони полягає в наступному: 1) є обов’язковою ознакою складу злочину; 2) впливає на кваліфікацію злочину; 3) дає можливість відмежувати один склад злочину від іншого; 4) дозволяє відмежувати злочинну поведінку особи від незлочинної; 5) впливає на призначення покарання; 6) впливає на вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування.