Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Особливості відбудови промисловості

Відбудова народного господарства проходила в умовах гострого дефіциту машин, механізмів, електроенергії і палива. Вона мала свої особливості в порівнянні з відбудовним періодом 20-х років. По- перше, вона розпочалася ще в роки війни, з 1943р., у міру визволення від німецьких окупантів захоплених українських земель. По-друге, країна мала великий промисловий потенціал, створений у 30-ті роки і роки війни в східних районах, які надали значну допомогу Україні у відбудові економіки, по-третє, відбудова йшла в основному на новому технологічному обладнанні за рахунок демонтованих у Німеччині машин і устаткування, отриманих СРСР як репарації. Велику роль зіграли трудовий ентузіазм народу, який здобув перемогу в найтяжчій війні, допомога інших республік. Усе це дозволило виконати плани з відбудови промисловості вже в 1948 р. Наприкінці п’ятирічки промисловий потенціал України зріс у 4,4 рази, а завдання п’ятирічки в галузі розвитку важкої промисловості і машинобудування були перевиконані на 15%.

Однак, виробництво товарів народного вжитку і продовольства відставали від планових показників. Не були виконані завдання п’ятирічки з виробництва одягу, взуття, тканин.