Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Радянізація західних областей України

Після возз’єднання з Україною на західноукраїнських землях були проведені соціально-економічні реформи, що включали в себе:

— конфіскацію поміщицьких і монастирських земель;

— націоналізацію банків і великої промисловості;

— колективізацію сільського господарства;

— реконструкцію і будівництво нового виробництва;

— проведення виборів;

— українізацію, розширення мережі українських навчальних закладів;

— зміцнення системи охорони здоров’я, безкоштовне медичне обслуговування населення;

— створення системи соціального забезпечення тощо.

Однак, ці реформи здійснювалися жорсткими командно-адміністративними методами, не враховували місцевих особливостей, порушували звичний уклад життя західних українців, вели до ліквідації раніше створених структур (заборона політичних партій, арешт і депортація їхніх лідерів, насильницька колективізація, припинення діяльності товариства «Просвіта» тощо). Радянізація західних областей супроводжувалася репресіями, у ході яких було заарештовано і вислано близько 10% населення: службовців старого держапарату, місцевих комуністів, служителів церкви, підприємців, заможних селян, значну частину інтелігенції.