У грудні 1936 р. УІІІ Надзвичайний з’їзд рад СРСР затвердив нову Конституцію СРСР, що законодавчо проголосила перемогу соціалізму в країні. Відповідно до нової союзної Конституції, 30 січня 1937р. ХІУ Надзвичайний з’їзд рад України прийняв нову Конституцію УРСР. Відповідно до неї політичну основу УРСР складали ради депутатів трудящих міста і села. Конституція скасувала всі розповсюджувані на деякі категорії населення обмеження в правах. Вибори до рад ставали загальними, прямими і рівними при таємному голосуванні. Проголошувалася особиста недоторканність громадян, таємниця листування, свобода слова, преси, зборів.

За новою Конституцією республіка, що раніше іменувалася Українська Соціалістична Радянська Республіка, дістала назву Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР). Найвищим органом державної влади УРСР стала Верховна Рада, а в період між її сесіями Президія. Найвищим виконавчим і розпорядницьким органом державної влади проголошувалася Рада Народних Комісарів (РНК).