Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Причини і масштаби голоду 1921—1923 рр. в Україні

У 1921 р. посуха охопила велику територію. В Україні голод охопив губернії (з населенням близько 7 млн чол.), що були основними виробниками товарного зерна. Від посухи більш за все постраждали Запорізька, Катеринославська, Донецька, Одеська, Миколаївська і Харківська губернії, частково — Полтавська і Кременчуцька губернії. Засіяна зерновими площа в 1921 р. складала тільки 79,6% довоєнної. Недосів важко відбився на загальному хлібному балансі. На початку 1922 р. ситуація в південних регіонах України стала катастрофічною. X. Раковський змушений був рішуче порушити питання про негайну фінансову допомогу для забезпечення весняної посівної кампанії. РНК РСФРР для цього виділив 100 млрд. радянських рублів і 4 млрд. рублів золотом. У липні 1921 р. при ВУЦВК була створена Центральна комісія допомоги голодуючим (ЦК «Допголукр»), однак, третина зібраного нею продовольства продовжувала надходити в Поволжя. Тільки з літа 1922 р. комісія стала використовувати продовольчі ресурси України винятково для її потреб.

Остаточно наслідки голоду були ліквідовані в 1923 р.