Соціально-економічна і політична криза на початку 1921 р. була обумовлена невдоволенням населення політикою «воєнного комунізму». Він поставив більшовиків перед перспективою втрати соціальної бази радянської влади і нової громадянської війни. У лютому — березні 1921 р. відбулося антибільшовицьке повстання моряків Балтійського флоту в Кронштадті.

Стійка опозиція «воєнному комунізму» склалася й у керівництві КП(б)У. На IV Всеукраїнській партконференції більшовиків у Харкові, був засуджений курс на мілітаризацію економіки і продовження політики «воєнного комунізму». За постановою ЦК РКП(б) обраний IV партконференцією Центральний Комітет КП(б)У був розпущений, партію очолило тимчасове бюро ЦК. Почалася перереєстрація Компартії України, у результаті якої більше третині її членів було відмовлено в підтвердженні членства в партії.