Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Варшавська угода між УНР і Польщею

С. Петлюра вів переговори з Польщею, що завершилися Варшавською угодою. Це блок трьох конвенцій, укладених С. Петлюрою з «начальником» Польської держави Ю. Пілсудським у квітні 1920 р. з метою досягнення єдності дій у боротьбі з більшовизмом. Польський уряд визнавав Директорію «незалежної Української Народної Республіки на чолі з головним отаманом С. Петлюрою як верховну владу УНР». За Польщею закріплювалися території, захоплені її військами (Холмщина, Підляшшя, Посяння і Лемківщина, Західна Волинь, частина Полісся, уся Галичина). Але Польща відмовилася від претензій на території в кордонах Речі Посполитої 1772 р. Збройні сили УНР переходили під командування Польщі. Залізниці на території України повинні були підпорядковуватися польському управлінню, а національні військові формування переходили під польське командування. Утримання війська покладалося на український уряд, а озброєння петлюрівських дивізій — на польський.

Союз із Польщею практично знищив залишки авторитету Директорії і С. Петлюри серед українського народу.