Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Напрямки комуністичного руху в Україні: (КП(б)У, УКП(б), УКП)

У 1920 р. КП(б)У запропонувала українським соціалістам створити політичний блок за умови визнання останніми її гегемонії в Україні.

На цей блок наприкінці 1919 — на початку 1920 р. погодилися Українська комуністична партія (боротьбистів) — УКП(б), УПЛСР(б) — борьбисти й утворена в 1920 р. лівим крилом УСДРП(незалежних) Українська комуністична партія — УКП (укапісти). Їхній курс на примирення з більшовиками пояснювався настроями селянства, яке підтримало обіцянки радянської влади здійснити справедливу аграрну реформу, надіями національної інтелігенції на вільний розвиток української культури, власними прагненнями створити в союзі з більшовиками незалежну Українську Радянську Республіку.

УКП(б) була однією із найвпливовіших українських соціалістичних партій. Вона орієнтувалася на українське селянство й українську національну інтелігенцію. Залишаючись на платформі повної незалежності України, УКП(б) погоджувалася на військовий союз із радянською Росією. Боротьбисти брали участь у боротьбі з денікінськими військами, контролюючи значні повстанські сили. Представник керівництва УКП(б) Г. Гринько ввійшов до складу Всеукрревкому.

Партія борьбистів, визнаючи радянську владу, у той же час заперечувала диктатуру пролетаріату, протиставляючи їй «диктатуру трудових класів». Один з їхніх керівників В. Качинський увійшов до складу Всеукрревкому.

Під впливом більшовиків керівництво УКП(б) і УПЛСР(б) перейшло на позиції КП(б)У в соціально- економічних питаннях. Лідери українських соціалістичних партій у цей період вважали за можливе взяти участь у керівництві процесом державного будівництва в Україні в складі єдиної партії. На початку березня 1920 р. на Всеукраїнській конференції УКП(б) прийняла рішення про саморозпуск, після чого близько 4 тис. боротьбистів в індивідуальному порядку вступили до КП(б)У. Наприкінці 1920 р. з’їзд борьбистів оголосив про самоліквідацію партії, а її члени також індивідуально приймалися до КП(б)У.

До кінця 1920 р. в Україні залишилася лише одна національна комуністична організація — Українська комуністична партія (УКП). Це була нечисленна політична організація, що прагнула завоювати підтримку серед міських робітників. Програма УКП в усьому знаходилася під впливом програми РКП(б), відрізняючись лише вимогою суверенітету України в рамках радянської федерації. УКП залишалася на легальному становищі, брала участь у виборах до рад і навіть намагалася домогтися членства в Комінтерні.