Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Відновлення більшовицького режиму

11 грудня 1919 р. були звільнені від денікінців Полтава і Харків. У цей день у Москві був створений надзвичайний орган влади для України — Всеукрревком. На початку 1920 р. радянська влада в Україні була відновлена. Була припинена колективізація на селі. 5 лютого 1920 р. Всеукрревком прийняв новий земельний закон, що проголошував зрівняльний розподіл землі, добровільність при створенні комун і артілей.

Але військово-комуністичні методи господарювання зберігалися. Була підтверджена законна чинність угоди з РСФРР від 1 червня 1919 р. З політичної арени усувалися всі партії, крім КП(б)У, що перетворилася на складову частину державного апарату.

Радянська державність в Україні створювалася РНК РСФРР «через голову» Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У. Ради існували в основному в губернських центрах. У повітових та інших невеликих містах, а також у волосних центрах діяли військово-революційні комітети — ревкоми. Ревкоми ліквідували старий апарат влади і проводили «радянське будівництво», тобто добір потрібних кандидатів у депутати рад, проведення виборів до рад, створення апарату виконавчих комітетів рад. Ревкоми і комнезами отримали практично необмежені права.