Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Анулювання РСФРР Брестського договору і наслідки цієї акції для України

11 листопада 1918 р. Німеччина підписала акт про перемир’я, що означало її фактичну капітуляцію. У радянської Росії з’явилася можливість анулювати Брестський мирний договір.

У той же день Раднарком дав директиву Реввійськраді республіки в 10-денний термін підготуватися до походу в Україну. 17 листопада була утворена окрема від Реввійськради Росії Українська революційна військова рада. 1 грудня 1918 р. в газеті «Известия ВЦИК» з’явився маніфест Тимчасового уряду України, у якому викладалася програма його дій. Уряд заявляв, що він стає на чолі повсталих мас проти гетьманського режиму, обіцяв після встановлення радянської влади на місцях скликати Всеукраїнський з’ їзд рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, оголошував про націоналізацію промисловості і банків, оголошував про безкоштовну передачу селянам усіх поміщицьких земель з інвентарем.

У листопаді 1918 р. в Австро-Угорщині і Німеччині відбулися народно-демократичні революції. Австро-німецькі війська, що були опорою гетьманського режиму, почали евакуацію з України. Одночасно війська РСФРР під керівництвом Антонова-Овсієнка почали вторгнення в Україну.

У цих умовах П. Скоропадський спробував переорієнтуватися на Антанту і підтримуваний нею російський білий рух. 14 листопада в грамоті «До всіх українських громадян» він заявив про федерацію України з небільшовистською Росією і про «поновлення великої Росії», що означало ліквідацію державної незалежності України. Проти гетьманату розгорнулася широка боротьба. Опозиційні політичні сили об’єдналися навколо Українського національного союзу (УНС), що виник на початку серпня замість Українського національно-державного союзу.