Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Утворення Українського національного союзу

Менш ніж через місяць після встановлення гетьманського режиму був утворений опозиційний Національно-державний союз, до якого увійшли кілька партій на чолі з демократами-хліборобами, а також профспілки залізничників і поштово-телеграфних працівників. В опозицію став також Всеукраїнський земський союз на чолі із С. Петлюрою. У червні 1918р. земський з’їзд прийняв заяву, у якій різко критикувалася гетьманська політика «безоглядної реакції і реставрації старого ладу». Ініціативу об’єднання політичних партій, культурних, економічних і професійних організацій узяли на себе українські соціал-демократи на чолі з В. Винниченком і С. Петлюрою. Вони ввійшли до Національно-державного союзу і видалили з нього демократів-хліборобів. Блок дістав іншу назву — Український національний союз. Він проголосив, що буде виступати за встановлення в Україні законної влади, відповідальної перед парламентом.

3 вересня 1918 р. Національний союз очолив В. Винниченко. Він відразу ж вступив у контакт із керівниками радянської мирної делегації в Києві Раковським і Мануїльським, які від імені Раднаркому обіцяли певну допомогу Національному союзові, коли той організує повстання проти гетьмана, а також зобов’язалися визнати самостійність відродженої УНР.