Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

IV. Універсал Центральної Ради і проголошення незалежності УНР

Універсал, хоча і був датований 9 січня, насправді був прийнятий 11 січня 1918 р. не Центральною Радою (делегати якої вже давно не збирались на засідання), а її Комітетом — Малою Радою. У ньому констатувалося повне руйнування України чотирма роками війни. У пограбуванні і насильствах обвинувачувалося більшовицьке військо, а петроградський Раднарком — у затягуванні укладання миру.

Виходячи з цього, Центральна Рада проголошувала УНР самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу, що хоче жити у мирі і згоді з усіма сусідами.

В Універсалі підтверджувався курс на:

— непримиренну боротьбу з більшовиками,

— досягнення мирної угоди в Брест-Литовську,

— обрання волосних і повітових народних рад, міських дум,

— соціалізацію і передачу землі трудовому народові без викупу, а лісів, вод і надр — у розпорядження Ради Народних Міністрів УНР,

— переведення усіх фабрик і заводів від військового до мирного стану, збільшення продукції народного вжитку,

— узяття «у свої руки» найважливіших галузей торгівлі, монополізацію залізної, вугільної, тютюнової промисловості,

— установлення державно-народного контролю над усіма банками,

— боротьбу з безробіттям,

— національно-персональну автономію,

— скликання Українських Установчих зборів.

В Універсалі підкреслювалося, що самостійність УНР була проголошена в першу чергу для підписання миру з Центральними державами. Крім того, проголошена самостійність не мала абсолютного характеру, тому що вирішення питання про федеративний зв’язок із республіками колишньої Російської імперії покладалося в Універсалі на майбутні Українські Установчі збори. Таким чином, у цій частині Універсал повторював близьку М. Грушевському програму російських кадетів, відстаючи від розвитку революційного руху в Україні.

Універсал завершив процес розвитку українського національно-визвольного руху, відкинувши ідеї автономії і федералізму. Він містив конституційні засади державного будівництва. Остаточний устрій, вказувалося в Універсалі, проведуть Українські установчі збори. IV Універсал став найбільш значним кроком Центральної Ради на шляху побудови української державності.