Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Утворення Генерального Секретаріату

15 червня 1917 р. Центральна Рада оголосила про утворення Генерального Секретаріату, котрий повинен був виконувати функції виконавчого органу. До складу першого Генерального Секретаріату входили голова (ним став В. Винниченко, який одночасно виконував обов’язки генерального секретаря внутрішніх справ), 8 генеральних секретарів (фінансів — Х. Барановський, міжнаціональних справ — С. Єфремов, військових справ — С. Петлюра, земельних справ — Б. Мартос, судових справ — В. Садовський, продовольчих справ — Н. Стасюк, народної освіти — І. Стешенко) і генеральний писар (П. Христюк).

У першому складі Генерального Секретаріату чисельно переважали члени УСДРП, у той час як у складі Центральної Ради найбільш численною була УПСР.