Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність

У Львові в серпні 1914р. з ініціативи Дмитра Донцова, Володимира Дорошенка, Олександра Скоропис - Йолтуховського і Мар’яна Меленевського була утворена політична організація — Союз Визволення України (СВУ). Метою СВУ було сприяння поразці Російської імперії і відродженню незалежної Української держави.

1 вересня 1914 р. була опублікована політична програма СВУ, котра передбачала створення незалежної України. Майбутня держава представлялася конституційною монархією, повинна була мати демократичний устрій, забезпечувати вільний розвиток усіх національностей, незалежну українську церкву. Для досягнення поставленої мети СВУ орієнтувався на Німеччину й Австро-Угорщину.

Велика агітаційна робота проводилася членами СВУ в німецьких і австрійських концтаборах, у яких утримувалися десятки тисяч військовополонених українців. Власті Німеччини й Австро- Угорщини дозволили СВУ зібрати 80 тис. українців у три табори і надали йому опіку над ними для вербування українських військових підрозділів для армії Троїстого союзу. У результаті діяльності СВУ з військовополонених-українців були сформовані дві дивізії — Синьожупанників і Сірожупанників.