Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Плани Антанти і Троїстого Союзу відносно України

Перша світова війна почалася як протистояння двох військово-політичних блоків європейських держав — Антанти (Англія, Росія, Франція) і Троїстого союзу (Австро-Угорщина, Італія, Німеччина). 1 серпня 1914 р. вважається днем початку війни.

Напередодні війни намітилися основні цілі протиборчих сторін відносно завоювання українських земель.

Уряд кайзерівської Німеччини прагнув розгромити Росію, захопити всі українські землі і включити їх до складу майбутньої Великонімецької імперії.

Австро-Угорщина намагалася зберегти своє панування в Галичині, Північній Буковині і Закарпатті, а також захопити територію Волині і Поділля.

Після вступу у війну Туреччини розроблявся план захоплення нею Північного Причорномор’я і контролю турками акваторії всього Чорного моря.

Царська Росія прагнула розширити територію своєї держави до Карпатських гір. Була висунута теза про «возз’єднання братів-русинів» (українців Східної Галичини і Північної Буковини) із усіма великоросами. Згідно «плану А», розробленому російським Генеральним штабом, передбачалося завдати головного удару по військових силах Австро-Угорщини, захопити Карпатські гори, Закарпаття і потім заволодіти Будапештом і Віднем.