Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Виникнення українських політичних партій

Першою західноукраїнською партійною організацією стала Українська радикальна партія (УРП), що спиралася в першу чергу на галицьких селян. Її лідерами були М. Павлик і К. Трильовський. Основні політичні вимоги — конфіскація на користь селян поміщицьких земель, загальне виборче право й автономія України.

Із середовища радикалів виділилося соціал-демократичне крило, консолідація якого привела до утворення Української соціал-демократичної партії (УСДП). УСДП головне своє завдання бачила в пробудженні класової і національної свідомості українського пролетаріату, керівництві його класовою боротьбою, пропаганді боротьби за політичну незалежність українського народу. Керівниками УСДП були М. Ганкевич, С. Вітик, Ю. Бачинський, В. Левинський.

Згодом найбільш впливовою стала в регіоні Українська національно-демократична партія (УНДП), що, проголосивши основною метою досягнення незалежності України (а проміжною — досягнення автономії у складі Австро-Угорщини), зуміла об’єднати значну частину інтелігенції, духівництва і селянства. Згодом, на перших демократичних виборах до австрійського парламенту 1907 р. вона зуміла провести 17 депутатів від Східної Галичини і 5 від Буковини (УРП і УСДП провели усього лише по 3 депутата). Керівниками УНДП були В. Будзиновський, В. Охримович, В. Петрушевич.