Розвиток капіталізму прискорив економічне, територіальне, мовне і культурне єднання населення українських земель. Це обумовило завершення тривалого процесу становлення української нації. Українська нація формувалася на етнічній основі української народності. Вона виникла як результат розкладання феодальної соціально-економічної формації і розвитку капіталістичних суспільних відносин, об’єднання місцевих економічних ринків у загальнонаціональний.

Визначальну роль у процесі формування української нації відігравали українські землі в складі Росії. Разом вони склали компактну територіальну цілісність, без якої не могла існувати українська народність, ні тим більше — українська нація. Та й українське населення тих західноукраїнських земель, що були силою відокремлені державними кордонами від більшої частини території України, бачило в ній свій природний центр і прагнуло возз’єднатися з ним.

Становлення української нації супроводжувалося ростом населення на всій території України. Це відбувалося як за рахунок природного приросту, так і внаслідок переселення в нові промислові райони, що формувалися, населення інших національностей (росіян, поляків, євреїв, татар і т.д.). У результаті більшість буржуазії на українських землях була представлена або вихідцями з інших націй, або русифікованими, ополяченими й онімеченими нащадками українців. Це гальмувало створення національної еліти.