Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Розвиток культури на західноукраїнських землях

У Східній Галичині діяли головні трикласні (тривіальні) початкові школи. Доступ у школи був відкритий переважно дітям багатіїв.

Середню освіту на західноукраїнських землях давали гімназії. У 40-х роках у Східній Галичині відкрилося вісім гімназій, на Буковині — одна (у Чернівцях). У них навчалися переважно діти дворян, духовенства і буржуазії. Більшість гімназичних предметів викладалося латинською, німецькою і польською мовами, що обмежувало доступ до гімназії українців. Урядовим розпорядженням від 21 липня 1856 р. у гімназіях Східної Галичини скасовувалося обов’язкове вивчення української мови.

У 1848—1849 рр. у Східній Галичині і Закарпатті почали виникати недільні школи — «читальні для дорослих», у яких вивчалися математика, українська мова і література, природознавство, географія та ін.

Вища освіта на західноукраїнських землях зосереджувалася у Львівському університеті (заснований у 1661 р.), Реальній (торговельній) (1817 р.) і Технічній (1844 р.) академіях у Львові, Чернівецькому ліцеї (1826 р.), де навчалися переважно вихідці зі шляхти, духівництва, чиновництва, купецтва. Викладання в університеті проводилося латинською, німецькою, польською мовами.

У Закарпатті видавничою справою займалося просвітнє товариство «Літературний заклад Пряшівський» (1850—1852 рр.), кероване відомим просвітителем, письменником і педагогом О. В. Духновичем. Товариство об’ єднувало понад 70 діячів культури Закарпаття, а також Словаччини і Чехії. За два роки воно видало 12 книг. Оскільки в Закарпатті тоді не було жодної друкарні, друкувати їх доводилося у Львові, Відні, Перемишлі, Будапешті (Будині). Серед видань товариства такі, відомі, як альманах «Поздоровлення русинів», «Місяцеслов» (календар), і т.д. О. В. Духнович видав буквар за назвою «Книжиця читальна для початківців» (Будапешт, 1847 р.), за яким навчалися грамоті діти в Закарпатті і Галичині.

«Літературний заклад Пряшівський» проіснував недовго — австрійський уряд заборонив його діяльність.