Особливості розвитку української культури в цей період зумовлювались наступними факторами.

  1. Україна в першій половині XIX ст. розвивалася в рамках Російської імперії, котра проводила політику русифікації (заборона використання української мови в школах, створення перешкод на шляху розвитку української культури).
  2. Капіталістичні відносини, що розвивалися в надрах феодалізму, дали поштовх зростанню національної самосвідомості народу, що відбилося і на культурі: все виразніше стали проступати національні риси в літературі, театрі, музиці, архітектурі тощо.
  3. Завдяки розвиткові капіталізму зросла потреба суспільства в освіті (техніка вимагала від робітників знань), науці (нові розробки, що могли принести прибуток) і т.п.