Головна Руська рада була створена галицькою інтелігенцією і нижчим духівництвом під час революції 1848—1849рр. в Австрійській імперії. Вона повинна була представляти і відстоювати інтереси українського населення Галичини. У виробленій Головною Руською радою програмі обґрунтовувалася приналежність українського населення Галичини до єдиного українського народу, підкреслювалися глибокі історичні державні традиції краю.

Улітку 1848р. Руська рада затвердила рішення про створення «Галицько-руської матиці», яка повинна була відати організацією видання шкільних підручників українською мовою. У 1851 р. австрійський уряд заборонив діяльність Головної руської ради.