Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Правобережжя і західноукраїнські землі

У 70-х роках XVIII ст. відбулися істотні зміни в політичному становищі західноукраїнських земель. Урезультаті першого поділу Польщі (1772 р.) майже всю Східну Галичину захопила Австрійська імперія. Незабаром був узаконений перехід до неї також і Північної Буковини. У 1793 р. відбувся другий поділ Польщі, унаслідок якого територія Правобережної України (Подільське, Волинське, Брацлавське і Київське воєводства) відійшла до Росії.

У 1795р. після остаточного, третього поділу Речі Посполитої до Росії були приєднані західні землі Волині.

Протягом 90-х років XVIII ст. на територію Правобережжя були поширені загальноросійські адміністративні органи й установи.

У краї почали діяти намісницькі, а пізніше губернські управління, царські судові органи та ін. Однак, Правобережна Україна продовжувала залишатися під феодальною владою польських магнатів, у внутрішні справи яких царська адміністрація не втручалася.

У цей час різко посилилася феодальна експлуатація селянина-кріпака — в окремих місцевостях панщина складала 5—6 днів на тиждень, збільшилася кількість податків і видів робіт на полі феодала. Правобережні селяни все частіше позбавлялися власних земель, які приєднувалися до маєтків, різко зменшилася кількість господарств, забезпечених тягловою силою (кіньми й волами).