Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Зміцнення української державності за гетьманства Данила Апостола (1727—1734 рр.)

Після смерті Петра I гетьманство було на якийсь час відновлено, а Малоросійська колегія припинила своє існування. Гетьманом був обраний 73-літній Данило Апостол.

Реформи Д. Апостола:

— земельна: генеральне слідство про майно, у результаті чого до військової скарбниці було повернуто чимало земель, самовільно захоплених у приватне володіння в період правління І. Самойловича, І. Мазепи та І. Скоропадського.

— торгова: гетьман домігся від російського уряду скасування багатьох обмежень, запроваджених Петром I. Українським купцям повернули право вивозити товари на західноєвропейські ринки; були відновлені торговельні зв’язки з Кримом тощо.

— фінансова: установив точний бюджет державних витрат. При цьому із загальних витрат була виділена частина, що повинна була використовуватися на утримання козацької адміністрації, найманого війська, і артилерії. Д. Апостол також визначив способи наповнення державної скарбниці Гетьманщини.

— судова: змінена система судів. Полкові суди поділялися на дві категорії: перша — для «важливих» справ і карних злочинів), і друга —для «дрібних» справ. Сотенні і сільські суди ставали колегіальними. Крім цього, уперше були кодифіковані (зведені в один збірник) закони, що використовувалися в українському судочинстві. Установлювалася чітка система діловодства.

кадрова: фактично відновив право гетьмана призначати генеральну старшину і полковників. Під час гетьманства Апостола значно зменшилася кількість росіян в українській адміністрації, кількість російських полків в Україні була обмежена до шести.