Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Відродження козацького укладу на Правобережній Україні

Наприкінці XVII ст. більшість земель Правобережжя була спустошена через довгі війни і масове переселення населення на Лівобережжя і Слобожанщину. Це турбувало польський уряд, тому що сюди безперешкодно вторгалися турецько-татарські орди, які загрожували відбудові східних воєводств Речі Посполитої. Єдиним надійним способом зменшення цієї загрози було заселення зруйнованих правобережних територій. У зв’язку з цим польський король Ян III Собеський звернувся до козацтва. Заохочуючи заселення пустищ, польський уряд рішенням 1685 р. надав козакам «давні привілеї і вольності». Козацька старшина одержала привілеї, що узаконили її військово-адміністративні права на території Київщини і Брацлавщини.

Заохочувані польським урядом, козаки заселяли спустошені землі, відтворюючи там власний полково- сотенний уклад. Так відродилися чотири полки: Богуславський, Корсунський, Брацлавський і Фастівський (Білоцерківський). Відновлені полки були не тільки військовими, але й адміністративно-територіальними одиницями. Кожний з полковників заохочував заселення пустищ, сприяв створенню в містах і селах органів козацького самоврядування.