Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Господарське життя Гетьманщини і Слобідської України в другій половині XVII ст.

Основою господарського життя була козацька власність на землю. Крім того, у Слобідській Україні в цей період ще залишалося чимало незаселених земель і діяло право займанщини. У господарствах часто використовувалася наймана праця.

Найбільше значення мало зернове землеробство. Крім зерна, вирощувалися овочеві і технічні культури, зокрема, коноплі.

В останній чверті XVII ст. великого значення набуло тваринництво. У господарствах козацької старшини тримали тисячні отари овець, гурти великої рогатої худоби, табуни коней.

Важливу роль грало ремісниче виробництво. Під час Національно-визвольної війни українські ремісники завойовували право вступу в будь-який цех з доступом до усіх видів ремесла. У майстернях використовувалася наймана праця, тому ремесло поступово перетворювалося на дрібнотоварне виробництво.

В останній чверті XVII ст. пожвавилася торгівля, її центрами залишалися міста. Особливо жвавою була торгівля між Лівобережною Україною, Слобожанщиною і Запорожжям. Для цього активно використовувалися водні шляхи по Дніпру, Дністру й інших ріках. Із утвердженням гетьманської держави зросла міжнародна торгівля. Гетьманські універсали заохочували вивіз товарів з України, обмежуючи лише вивіз коштовностей, коней, селітри, а також забороняючи продаж хліба в Польщу. Активно велася торгівля з Білорусією, Молдавією, Туреччиною, Кримом; постійні торговельні зв’язки установилися з Росією.