Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Історичне значення Національно-визвольної війни українського народу

Національно-визвольна війна стала переломним етапом у житті України, який визначив напрямки її розвитку на багато десятиліть. У ході війни виникла і зміцнилася ідея боротьби за державну самостійність України, були закладені основи української національної державності. Була створена сильна, народна за своїм характером армія. У результаті війни на більшості територій України було ліквідовано шляхетське і магнатське землеволодіння, кріпосне право. Переважна більшість селян одержали особисту волю і право на володіння землею. Значно зміцнилося козацтво, яке стало привілейованим станом. Православна церква стала панівною в Україні.

Разом із тим, Б. Хмельницький, як і більшість козацької старшин, не виходив за рамки феодального світогляду. Козацька верхівка прагнула не до встановлення демократичного республіканського устрою в новій державі, а до заняття в ньому тієї соціальної ніші, яка звільнилася після вигнання з українських земель магнатів і польської шляхти. Звідси — прагнення значної частини старшини до установлення феодальних повинностей на свою користь. Сам Б. Хмельницький, який іноді в листах до європейських правителів іменував себе князем, виношував плани оголошення себе монархом (так, договір із Трансільванією передбачав визнання князівського титулу за Б. Хмельницьким і його сином Юрієм, а також допомогу трансільванського князя у створенні «Руського» князівства). Прагнення старшини зайняти місце правлячого класу призвело до розколу серед козацтва, а після смерті Б. Хмельницького — до громадянської війни.