Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Виникнення Української козацької держави — Гетьманщини, її політико-адміністративний устрій

У ході Визвольної війни в Україні почала складатися своя державність, в основі якої лежала військова організація Війська Запорозького. Українська держава була демократичною, але мала становий характер — усіма правами і привілеями володіли лише козаки. Фактична державна влада в країні перейшла до гетьмана і козацької старшини. Ніякої іншої влади місцеве населення не визнавало. Після Зборівського миру територія України в 1654—1658 рр. складала 200 тис кв. км. і поділялася на 16 територіальних полків — своєрідних військово-територіальних одиниць нової держави: дев’ять правобережних і сім лівобережних. Полки поділялися на сотні. На території полку уся влада — не тільки військова, але й адміністративна, і судова — належала полковникам, у сотнях — сотникам. У містах влада належала городовим, а в селах — сільським козацьким отаманам. Міста, що мали Магдебурзьке право, управлялися магістратами. Запорозька Січ мала власне окреме від Г етьманщини управління, однак, фактично входила до складу української держави.