Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Боротьба козаків з нападами ординців

Перші відомості про походи українських козаків датуються 80-ми роками XV ст. У 1489 р. козаки брали участь у поході польського війська проти татар. На початку 90-х рр. XV ст. козацькі загони, очолювані отаманами Богданом, Голубцем і Жилою, билися з татарами біля Таванської переправи на Дніпрі. Улітку ватаги козаків відправлялися на Сіверський Донець і Оскол, де займалися промислами і разом з донськими козаками ходили на ногайських татар. У 90-хрр. XV ст козаки завдали татарам ряд поразок на Дніпрі. У1512 р. козацькі загони під проводом П. Лянцкоронського та О. Дашкевича відбили грабіжницький напад кримських татар на південноукраїнські землі. У1516 та 1528 рр. козаки на чолі з П. Лянцкоронським розбили татарські орди під Очаковим, у 1531р. на чолі з О. Дашкевичем відбили напад ординців на м. Черкаси.

Для захисту від козаків татари навіть змушені були побудувати в гирлі Дніпра і на Перекопі систему оборонних укріплень. Однак, козаки нападали не тільки на татарські укріплення, але і на турецькі фортеці. У XVI ст вони здійснили ряд успішних походів - як морських, так і сухопутних, які неодноразово завершувалися взяттям великих турецьких фортець - Очакова і Білгорода (Акермана). У1575 р. козаки на чолі з Богданом Ружинським здійснили похід на Кримське ханство, розгромивши м. Кафу, де містився один з найбільших невільничих ринків. У XVII ст активно боровся з Кримським ханством кошовий Запорозької Січі Іван Сірко, який провів проти татар близько 60 успішних боїв і декілька разів розорював татарські улуси.

Французький інженер Гійом де Боплан відзначав, що 100 козаків витримували бій проти 1000 татар, сховавшись у таборі зі скованих ланцюгами возів, поставлених у кілька рядів. Козацьке військо відзначалося суворою дисципліною. Під час походів влада старшого була необмеженою.