Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Господарське життя в Україні в ХІV—ХV ст.

Основою економіки були землеробство і промисли: полювання, бортництво, рибальство. Натуральний характер господарства не сприяв розвиткові обміну і торгівлі Ремесла, які після татаро-монгольської навали пережили період упадку, відігравали менш помітну роль. Розповсюдженими були найбільше життєво необхідні ремісничі спеціальності, обсяг ремісничого виробництва був незначний.

У XV ст. в Європі значно зросли ціни на худобу, унаслідок чого на українських землях (особливо на Поділлі) поширилося скотарство. Великого значення набула відгодівля волів, яких щорічно більше 20 тис голів переганяли в Західну Європу.

У другій половині XV ст. з українських земель розпочався вивіз зерна, спочатку — у Голландію, потім — у Францію й Англію. Це викликало досить швидкий перехід від натурального господарства до товарного.