14 серпня 1385 р. у м. Крево була підписана Кревська унія — угода про династичний союз між Великим князівством Литовським і Польщею. Великий князь литовський Ягайло, вступивши в шлюб з польською королевою Ядвігою, ставав польським королем, а Велике князівство Литовське входило до складу Польщі.

При цьому Ягайло брав на себе зобов’язання:

— перейти в католицтво і навернути до нього «своїх братів, бояр і весь народ»;

— прийняти всі можливі заходи, щоб повернути втрачені Польщею і Литвою землі;

— повернути Польщі захоплені у неї будь-ким території;

— звільнити польських полонених;

— приєднати литовські і руські землі до Корони Польської;

— виплатити колишньому нареченому Ядвіги Вільгельму Австрійському 200 тис. флоринів як компенсацію за порушення шлюбної угоди.

Результатом підписання Кревської унії було остаточне приєднання до Польщі Галичини і посилення впливу польських магнатів на території Великого князівства Литовського, основу якого складали українські і білоруські землі.