Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Остаточне встановлення польської влади в Галичині і ліквідація галицької автономії в складі Польщі

У 1349 р. польський король Казимир III захопив Львів і Галич, а також Холм, Белз та Володимир. Боротьба проти польського панування набула характеру народної війни. Галичина і Холмщина залишилися в руках поляків. Любарт, князь Волинський, став васалом Польщі. Польський король проголосив себе «правителем Королівства Русі».

У 1387 р. польські магнати через два роки остаточно приєднали цей край до Польщі.

Спочатку Галичина зберегла деяку автономію. Разом з тим, прагнучи зменшити роль місцевого боярства, нові правителі активно роздавали землі іноземцям, сприяли німецькій колонізації, надаючи німецьким і польським купцям різні привілеї. Українське міське населення витіснялося прийшлим польським, німецьким, вірменським і єврейським.

У релігійній сфері нові правителі прагнули впроваджувати католицтво. Однак православна церква ще зберігала свої позиції і переслідувань православної віри не було.

У XV ст., зміцнивши свій вплив у Галичині, поляки приступають до посиленої колонізації краю, ліквідувавши його автономію. У1434р. на території Галичини було утворено Руське воєводство з центром у Львові. Львівська, Перемишльська, Галицька, Сяноцька та Холмська землі (округи) були поділені на повіти. Одночасно на їх території було запроваджено і польське судочинство.