Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Початок великого переселення народів. Давньогерманські племена на території сучасної України. Гуни. Авари

У III—IV ст. прагерманські племена готів, що займали Балтійське узбережжя, опанували територією між Бугом і Дунаєм (вестготи), а також між Дніпром і Кубанню (остготи). Частина готів оселилася в Приазов’ї серед залишків сарматських племен, які значною мірою їх асимілювали. Наприкінці IV ст. готський племінний союз був розбитий тюркомовними племенами гунів, що прийшли з Центральної Азії. На стороні гунів у війні з готами виступили анти. Готський вождь Вінітар обманом захопив у полон антського вождя Божа разом із синами і наближеними, обезглавивши антський племінний союз. У відповідь на це гунський вождь Баламбер повів свою армію на готів і цілком розгромив їх. Одна частина готів відійшла в Крим (держава готів у Криму, переживши хазарське панування, проіснувала до 1475р.), інша відступила до Дунаю. Їх переслідували гуни.

Осівши в Придунайській рівнині, гуни тривалий час вели спустошливі війни із сусідніми державами. Після смерті гунського царя Аттіли в 453 р. гунський племінний союз розпався, а його племена розсіялися серед місцевих народів.

У середині VI ст. у Північне Причорномор’я, Подунав´я і на Балкани вторглись тюркомовні племена аварів, котрих руські літописи називають обрами. Вони були авангардом великої групи племен, що просунулися з Центральної Азії і склали основу Західно-тюркського каганату.

У 50—60-х рр. VI ст. у Паннонії (території частини сучасних Угорщини, Югославії та Австрії) був утворений Аварський каганат — племінне об´єднання типу «варварських імперій». Однак каганат тримався лише на військовому підкоренні та підкупі племінної верхівки різних племен. Власна економічна база його була вкрай слабкою й обмежувалася екстенсивним кочовим скотарством. У середині VII ст. після ряду поразок від візантійців і слов´ян авари були витиснуті з Північного Причорномор´я.

У прикаспійських степах у середині VI ст. утворилися дві тюркських держави — Велика Болгарія і Хазарський каганат, який поширив свою владу на значну територію.