Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Поняття суспільних відносин і особливості їх організації

Суспільними називаються економічні, політичні, ідеологічні та інші види відносини, котрі виникають у суспільстві в процесі його функціонування.

Основою суспільних відносин є:

—спосіб організації отримання необхідних для існування суспільства матеріальних і духовних благ (т. зв. спосіб суспільного присвоєння чи виробництва);

—місце, яке займають у даному способі присвоєння окремі соціальні групи (т. зв. виробничі відносини); —порядок доступу окремих членів суспільства та соціальних груп в цілому до матеріальних і духовних благ, які знаходяться у розпорядженні даного суспільства (що становить основу соціальної ієрархії); —розподіл серед окремих членів суспільства чи серед соціальних груп ресурсів здійснення влади— матеріальних, духовних, силових, інформаційних (концентрація політичної влади).

Звичайно концентрація власності в руках однієї з частин суспільства означає на практиці і концентрацію ресурсів здійснення влади («владних ресурсів») над іншою його частиною.

У залежності від способу суспільного присвоєння, рівня розвитку виробничих відносин на кожному конкретно-історичному етапі розвитку даного суспільства складуються конкретні суспільні відносини. Так, у соціально однорідному суспільстві не існує концентрації влади в руках якоїсь частини суспільства, відносини між його членами регулюються без участі спуціального апарату управління і примусу.