У цей період люди навчилися виплавляти залізо, що спричинило появу значно міцніших і гостріших знарядь порівняно з тими, які раніше виготовлялися з каменю, міді чи бронзи. Використання заліза зумовило різке зростання продуктивності праці; людина стала виробляти більше, ніж споживала.

В період раннього залізного віку відбувся другий суспільний поділ праці: ремесло відокремилося від землеробства. Виникло виробництво товарів безпосередньо для обміну, а також продажу. Торгівля вийшла за межі окремих племен. Розвиток землеробства, ремесла і торгівлі сприяв поглибленню майнового розшарування, став передумовою до виникнення нових суспільних відносин.