Історія України: від найдавніших часів до сьогодення

Періодизація стародавньої історії України

Стародавня історія України охоплює період від появи на території країни перших людських співтовариств до виникнення перших східнослов’янських державних утворень у Середньому Подніпров’ї. Загальна періодизація стародавньої історії в кожному регіоні світу має свої особливості. Оскільки історичний розвиток населення окремих територій відбувався нерівномірно, деякі періоди різних епох могли існувати одночасно. Наприклад, на півночі України в IV і III тисячоріччях до н.е. продовжувався неоліт, а на півдні в цей час склався вже мідний вік. Збігаються за часом скіфо-сарматський період і епоха поширення античної цивілізації в Північному Причорномор’ї.

Для території України досить усталеною є наступна періодизація стародавньої історії:

  1. Кам’яний вік:

— палеоліт (стародавній кам’яний вік, розділяється на ранній, середній і пізній) — від появи людини до X тисячоріччя до н.е.;

—мезоліт (середньокам’янний вік) — IX—VIтисячоріччя до н.е.;

— неоліт (новий кам’яний вік) — VI—IIIтисячоріччя до н.е.;

2. Мідно-бронзовий вік:

— енеоліт (мідний вік) — IV—IIIтисячоріччя до н.е.

— бронзовий вік — II — початок I тисячоріччя до н.е.;

3. Ранній залізний вік (скіфо-сарматська епоха й античність) — IXст. до н.е.—IVст. н. з.:

— доскіфський період — IX—VII ст. до н.е.;

— скіфський період — VII—III ст. до н.е.;

— сарматський період — IIIст. до н.е. — III ст. н. з.;

— антична епоха в Причорномор’ї — VII ст. до н.е. — IVст. н. з.;

4. Ранньослов’янський період і епоха великого переселення народів — III—IXст. н.е.