Адміністративне право України. Повний курс

4.1. Стадії провадження у справі про адміністративний проступок

Провадження у справах про адміністративні правопорушення - це діяльність державних та інших уповноважених суб´єктів, яка врегульована адміністративно-процесуальними нормами, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, застосування адміністративних стягнень.

Основними завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 245 КУпАП є такі:

- своєчасне, усебічне, повне та об´єктивне з’ясування обставин кожної справи;

- здійснення такого провадження суто в межах закону;

- забезпечення виконання винесеної постанови;

- виявлення причин та умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Види проваджень

Виділяють два види провадження в справах про адміністративні правопорушення - звичайне та спрощене.

Звичайне провадження здійснюється в більшості справ і регламентоване законодавством. Воно передбачає складання протоколу, визначає зміст, запобіжні заходи та порядок їх застосування, права й обов’язки учасників провадження, порядок розгляду справ, факти, обставини, що є доказами.

Спрощене провадження передбачає мінімум процесуальних дій. Так, протокол про адміністративне правопорушення не складається:

- у визначених законом (ст. 258 КУпАП) випадках, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- коли за законом штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці правопорушення.

Спрощене провадження застосовується щодо незначної кількості правопорушень. Таке провадження характеризується мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю.

Відповідно до ст. 258 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 70, 77, ч. 3 ст. 85, ст. 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, ч. 1 ст. 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, ст. 107 (у разі вчинення правопорушень, зазначених у ч. 3 ст. 238), ч. 3 ст. 109, ст.ст. 110, 115, ч.ч. 1, 3 і 5 ст. 116, ч. 3 ст. 1162, ч.ч. 1 і 3 ст. 117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення правопорушення), ст.ст. 118, 119, 134, 135, 185-3, 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), ст. 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), якщо особа не оскаржує допущеного порушення та адміністративного стягнення, що на неї накладається.

Протокол не складають у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких належить до компетенції суб´єкта публічної адміністрації, та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Протоколи не складають також в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладають і стягують, а попередження оформляють на місці вчинення правопорушення.

У випадках, передбачених ч.ч. 1, 2 цієї статті, уповноважені органи (посадові особи) на місці вчинення правопорушення виносять постанову в справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст. 283 КУпАП.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оскаржить учинене порушення й адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог ст. 256 КУпАП, за винятком випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 1853, та правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, зокрема зафіксованих в автоматичному режимі. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Постанову в справі про адміністративне правопорушення складають у двох екземплярах, один із яких вручають особі, яку притягують до адміністративної відповідальності.

У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою спеціальних технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі та мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складають, а постанову у справі про адміністративне правопорушення виносять без участі особи, яку притягують до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих в автоматичному режимі, надсилають особі, яку притягують до адміністративної відповідальності, упродовж трьох днів від дня винесення такої постанови.

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

Провадження у справах про адміністративні правопорушення передбачає систему пов’язаних між особою послідовних процесуальних дій, які прийнято називати стадіями.

Стадія 1. Адміністративне розслідування: а) порушення справи; б) установлення фактичних обставин; в) процесуальне оформлення результатів розслідування; г) направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю.

Стадія 2. Розгляд справи: а) підготовка справи до розгляду й заслуховування; б) заслуховування справи; в) ухвалення постанови; г) доведення постанови до відома.

Стадія 3. Перегляд постанови (факультативна стадія): а) оскарження постанови; б) перевірка законності постанови; в) винесення рішення; г) реалізація рішення;

Стадія 4. Виконання постанови: а) звернення постанови до виконання; б) безпосереднє виконання.