Адміністративне право України. Повний курс

3.2. Система й види адміністративних стягнень

Система й види адміністративних стягнень визначені в ст. 24 КУпАП, яка містить різні за характером і правовими наслідками санкції, що дає змогу використовувати їх диференційовано, ураховуючи як ступінь суспільної небезпеки, особливості вчинення адміністративне правопорушення, так і особливість особи, яка вчинила правопорушення.

Згідно зі ст. 24 КУпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1] попередження;

2] штраф;

3] оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об´єктом адміністративного правопорушення;

4] конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об´єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5] позбавлення спеціального права, наданого певному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

51) громадські роботи;

6] виправні роботи;

7] адміністративний арешт.

Наведений у ст. 24 КУпАП перелік видів адміністративних стягнень не є вичерпним. Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.

Попередження (ст. 26 КУпАП) як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.

Штраф (ст. 27 КУпАП) є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, установлених цим Кодексом та іншими законами України.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об´єктом адміністративного правопорушення (ст. 28 КУпАП) полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду й подальшій реалізації з переданням вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат щодо реалізації вилученого предмета.

Конфіскація предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об´єктом адміністративного правопорушення (ст. 29 КУпАП), полягає в примусовому безоплатному переданні цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (ст. 30 КУпАП), є адміністративним стягненням, яке полягає в обмеженні правосуб´єктності громадянина щодо здійснення ним певних благ, які надаються громадянинові в дозвільному порядку. Ними є право керування транспортними засобами та право полювання.

Громадські роботи (ст. 301 КУпАП) призначаються в судовому порядку і здійснюються щодо порушника через його особисту безоплатну участь у суспільно корисній праці у вільний від навчання та роботи час.

Громадські роботи призначаються судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Виправні роботи (ст. 31 КУпАП) застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виправні роботи призначаються судом (суддею) як основний вид стягнення.

Суспільно корисні роботи (ст. 311 КУпАП) полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Призначаються судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - не більше двох годин на день.

Адміністративний арешт (ст. 32 КУпАП) установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб. Так, дії, передбачені частиною першою ст. 178 КУпАП, вчинені особою, яка двічі впродовж року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді, до особи може бути застосований адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Арешт з утриманням на гауптвахті (ст. 321 КУпАП) установлюється й застосовується лише у виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається судом (суддею).

Примусове видворення іноземців або осіб без громадянства.

Про важливість установлення будь-якого виду адміністративного стягнення свідчить той факт, що частина третя ст. 24 КУпАП містить вказівку, що законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. Це опосередковується нормами Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р.