Адміністративне право України. Повний курс

3.1. Поняття адміністративного стягнення

Нормативне визначення поняття «адміністративне стягнення» надається в ст. 23 КУпАП, відповідно до якого адміністративне стягнення є мірою відповідальності й застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі дотримання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами.

Законодавець у ст. 23 КУпАП акцентує увагу на тому, що адміністративне стягнення застосовується до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з метою її виховання. Факт накладання адміністративного стягнення є виховним впливом.

Головна мета адміністративних стягнень полягає у вихованні порушника щодо дотримання вимог закону та інших нормативно-правових актів для недопущення в подальшому порушень, а також запобігання суспільно небезпечним діянням.

Однією з обставин, що обтяжує адміністративне стягнення, є повторність вчинення адміністративного правопорушення. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 35 КУпАП повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, обтяжує адміністративне стягнення. У такому разі до порушника може бути застосовано більш каральну «штрафну» санкцію, передбачену нормою статті КУпАП.

Повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, свідчить, що особа не стала на шлях виправлення, а застосоване раніше адміністративне стягнення вказує, що особа має стійку протиправну поведінку.