Адміністративне право України. Повний курс

2.1. Поняття юридичного складу правопорушення

Для того щоб виникли адміністративно-деліктні правовідносини, поряд із вищезазначеними ознаками адміністративної відповідальності потрібні ще й правові підстави, якими є конкретні юридичні факти, тобто наявність у діях фізичних осіб складу адміністративного проступку.

Юридичний склад адміністративного проступку фізичної особи - це сукупність ознак єдності об´єктивних і суб´єктивних характеристик, які потрібні для визначення такого діяння правопорушенням (об´єкт проступку; об´єктивна сторона; суб´єкт проступку; суб´єктивна сторона).

Категорія складу правопорушення фізичних осіб ґрунтовно розроблена в науці кримінального права. В умовах сьогодення вона має загальноюридичне значення й використовується в теорії та практиці публічного, зокрема адміністративного, права.