Адміністративне право України. Повний курс

1.5. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності

Адміністративна і кримінальна відповідальність мають багато спільних ознак: як юридична відповідальність, вони мають публічну природу та захищають публічний інтерес. Однак їм властиві й деякі відмінні риси:

1] різний рівень соціальної небезпеки, адже адміністративний проступок відмежовується від кримінального правопорушення меншим (дрібним, невисоким, незначним) рівнем соціальної небезпеки;

2] кримінальна відповідальність установлюється виключно нормами Кримінального кодексу України, а адміністративна - низкою законів, зокрема КУпАП, МКУ від 13.03.2012 р. № 4495- VI, від 25.05.1992 р. № 2498-ХІІ «Про ветеринарну медицину», від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ін.;

3] кримінальну відповідальність накладає виключно суд. Адміністративну - як суд, так і адміністративні органи (наприклад, адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи) уповноважені законом);

4] адміністративна відповідальність є менш суворою та накладається за простішою процедурою;

5] особа, яка була притягнута до адміністративної відповідальності, не отримує правових обмежень на відміну від особи, яка має судимість.

Основний критерій відмежування адміністративної відповідальності від дисциплінарної полягає в тому, що остання накладається на працівника керівником, якому він безпосередньо підпорядкований по роботі (службі). Вона є обов’язком працівника понести покарання, передбачене нормами законодавства про працю, за протиправне невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов’язків. Підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок.

Таблиця 1.3. Розмежування адміністративної та цивільно-правової відповідальності

Критерії розмежування

Адміністративна відповідальність

Цивільно-правова відповідальність

Захищають інтерес

публічний

приватний

Юридична справа відкривається

суб’єктом публічної адміністрації

судом

Ступінь правової регламентації

Високий

низький

Юридична природа об’єкта посягання

суспільна небезпека

суспільна шкода

Наслідки порушення

притягнення до адміністративної відповідальності

добровільне відшкодування шкоди або притягнення до цивільно-правової відповідальності

Юридична природа санкцій за порушення

накладаються санкції карного характеру

накладаються санкції відновлювального характеру