Адміністративне право України. Повний курс

1.4. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності

Адміністративна відповідальність має подвійну природу - вона є різновидом адміністративного примусу та юридичної відповідальності.

Адміністративній відповідальності властиві специфічні ознаки.

По-перше, законодавець розглядає її через поняття адміністративного правопорушення (проступку) (ст. 9 КУпАП).

По-друге, адміністративна відповідальність має власну нормативну базу. Систему законодавства про такі правопорушення на сьогодні складають КУпАП, МКУ від 13.03.2012 р. № 4495-УІ та інші закони України - від 25.05.1992 р. № 2498-ХІІ «Про ветеринарну медицину», від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ін.

По-третє, суб´єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

По-четверте, відповідно до ст. 255 КУпАП право складати протоколи про адміністративні правопорушення має широке коло уповноважених на те посадових осіб суб´єктів публічної адміністрації, зокрема органів державного пожежного нагляду, органів охорони здоров´я, органів охорони пам´яток історії та культури, органів державного енергонагляду, органів у справах захисту прав споживачів, фінансових органів, підприємств і організацій, у віданні яких наявні електричні мережі; органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби та ін.

По-п´яте, адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до порушників особливих засобів державної дії - адміністративних стягнень, які накладаються як у судовому, так і в квазі- судовому порядку. Відповідно до розділу ІІІ КУпАП справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; 3) районними, районними в місті, міськими чи міськрайон- ними судами (суддями); 4) ОВС, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими КУпАП.

По-шосте, адміністративна відповідальність - менш сувора за кримінальну, не призводить до накладення на фізичну особу правового статусу судимої.

По-сьоме, порядок притягнення до адміністративної відповідальності істотно відрізняється від кримінального і цивільних

процесів. Загалом він є простим й оперативним, що забезпечує високу ефективність забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Отже, адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб, яка полягає в застосуванні уповноваженими державою публічними органами (їх посадовими особами) певного виду адміністративного примусу - адміністративного стягнення (адміністративної санкції).