Адміністративне право України. Повний курс

9.3.3. Суб`єкти адміністративного осадження

Суб´єктами адміністративного осадження є будь-які суб´єкти публічної адміністрації, яким в ієрархічній системі органів державної влади, органів місцевого самоврядування належить вище або керівне становище щодо тих суб´єктів, дії, рішення чи бездіяльність яких є предметом адміністративного оскарження. На думку В. Бевзенка, суб´єкт розгляду адміністративної скарги об´єктивно існуватиме за сукупності таких умов: наявність ієрархічної (інстанційної) моделі організації суб´єктів публічної влади; наявність вертикального підпорядкування одного суб´єкта публічної адміністрації іншому; використання в межах ієрархічної (інстанційної) моделі організації суб´єктів публічної влади жорстких владно-примусових методів публічного управління.

В умовах сьогодення до суб´єктів адміністративного оскарження слід віднести:

1] вищі органи посадової особи суб´єкта публічної адміністрації, незаконність діяльності якої оскаржується;

2] органи протидії корупції, насамперед НАЗК;

3] уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

4] громадянське суспільство.