Адміністративне право України. Повний курс

9.3.2. Предмет адміністративного оскарження

Предметом адміністративного оскарження є рішення, процедурні рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (або їх посадових осіб чи адміністраторів), що здійснювалися чи ухвалювалися під час надання відповідної адміністративної послуги та які, на думку зацікавленої фізичної чи юридичної особи (осіб), призвели до порушення її прав і свобод чи законних інтересів.

Рішення може оскаржуватися через його незаконність або недоцільність. Скарга на процедурне рішення, дію чи бездіяльність подається разом зі скаргою на рішення суб´єкта надання адміністративної послуги у сфері правоохоронної діяльності (або його посадових осіб чи адміністраторів). Окремо від рішення можна оскаржувати дії чи бездіяльність суб´єкта надання адміністративної послуги у сфері правоохоронної діяльності (або його посадових осіб чи адміністраторів).

Розгляд скарги зазвичай відбувається в більш спрощеному порядку порівняно з розглядом позовної заяви. Оскільки після адміністративного оскарження (чи навіть замість нього) фізична чи юридична особа може використати механізм судового оскарження, адміністративне оскарження виконує швидше допоміжну, хоча й важливу роль у системі гарантій прав особи у відносинах із носіями публічної влади. З огляду на це законодавець не має ставити перед собою завдання встановити складне формалізоване регулювання процедури розгляду адміністративної скарги.