Адміністративне право України. Повний курс

9.1.1. Види інструментів захисту особи та їх співвідношення між собою

Універсальним винаходом для відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів осіб від порушення з боку суб’єктів владних повноважень є адміністративне судочинство. Проте ще до широкого його використання та в умовах сьогодення вагоме місце щодо такого забезпечення займають адміністративні інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування, що забезпечують відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів приватних осіб без звернення з позовом до адміністративного суду.

Інструменти захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування дають можливість оперативно в короткі строки відновити порушені цінності приватних осіб, притягнути винних у їх порушенні посадових осіб публічної адміністрації до дисциплінарної відповідальності, що є вагомим профілактичним засобом попередження таких порушень у майбутньому.

Суб´єкти інструментарного захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування використовують такі види адміністративних інструментів:

1] адміністративна медіація;

2] адміністративне оскарження;

3] притягнення винних посадових осіб публічної адміністрації до спеціальної дисциплінарної відповідальності;

4] відшкодування шкоди, завданої незаконними діями (бездіяльністю) суб´єктів публічної адміністрації;

5] засоби самозахисту - легальні засоби протесту.

Спільними для всіх видів інструментарного захисту прав, свобод

та інтересів приватних осіб у сфері публічного адміністрування є те, що вони:

1] мають спільну мету - відновити порушене право, тим попередивши такі правопорушення в подальшому;

2] здійснюються в позасудовий (адміністративний) спосіб.

Проте між ними існують й деякі відмінності, адже вони мають різну юридичну природу:

- адміністративна медіація є інститутом юридичного примирення;

- адміністративне оскарження є різновидом адміністративного провадження за скаргами, заявами та пропозиціями осіб;

- притягнення винних посадових осіб публічної адміністрації до спеціальної дисциплінарної відповідальності характеризує інститут юридичної відповідальності;

- легальні засоби протесту, що реалізують право громадян на самозахист.

Отже, видами інструментів захисту приватних осіб у сфері публічного адміністрування є адміністративна медіація, адміністративне оскарження, притягнення винних посадових осіб публічної адміністрації до спеціальної дисциплінарної відповідальності, відшкодування шкоди, завданої незаконними діями (бездіяльністю) суб´єктів публічної адміністрації, та засоби самозахисту, які мають різну юридичну природу й доповнюють одне одного з найменш болючими для суб´єктів публічної влади наслідками (добровільне примирення у процесі адміністративної медіації) - до майже повної заміни публічної влади у процесі позачергових виборів, що проводяться під тиском громадянського суспільства.