Адміністративне право України. Повний курс

8.3.2. Юридичні документи та дії, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг

Перелік і вимоги до документів, потрібних для отримання адміністративної послуги, визначаються Законом України «Про адміністративні послуги». Відповідно до ст. 9 Закону забороняється вимагати від суб´єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом. Суб´єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб´єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб´єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів та органів місцевого самоврядування.

Для отримання адміністративної послуги суб´єкт звернення може подавати документи, якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсягу, достатньому для надання адміністративної послуги.

Суб´єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб´єкта звернення на підставі поданих відомостей у заяві, зокрема через доступ до інформаційних систем або баз даних інших суб´єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

До юридичних документів, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг, слід також віднести інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги. Відповідно до Закону «Про адміністративні послуги» суб´єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб´єктом надання є посадова особа, - органом, якому вона підпорядковується. Інформаційна картка адміністративної послуги - це документ, який містить відомості, що стосуються суб´єкта надання, підстав, умов, строків та порядку надання адміністративної послуги і є одним зі способів забезпечення доступу споживачів до інформації про адміністративні послуги та джерелом інформації як для споживачів послуг, так і для суб´єктів надання таких послуг.

Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб´єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб´єктів звернень.

До юридичних дій, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг, слід віднести супутні послуги, які можуть надаватися у приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються такі послуги. До цих послуг можна віднести: виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, доступ до Інтернету; надання послуг поштового зв´язку; продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо.

Супутні послуги надаються суб´єктами підприємництва, що займаються наданням адміністративних послуг, добір яких здійснюється суб´єктом надання послуг на конкурсній основі за критеріями забезпечення кращих умов для суб´єкта звернення (наприклад, мінімізації плати свої послуги, швидкості надання послуг, зручного графіку роботи тощо).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов´язаних із наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, потрібних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакету документів.