Відповідно до ст. 13 Закону «Про адміністративні послуги» суб´єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі надання адміністративних послуг звертається до адміністратора - посадової особи органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг через узаємодію з суб´єктами надання адміністративних послуг.

Основними завданнями адміністратора є: 1) надання суб´єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг; 2) отримання від суб´єктів звернень документів, потрібних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб´єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання; 3) видання або забезпечення направлення через засоби поштового зв´язку суб´єктам звернень результатів надання адміністративних послуг, повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб´єктами надання адміністративних послуг; 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб´єктами надання таких послуг; 5) здійснення контролю за додержанням суб´єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та ухвалення рішень; 6) надання адміністративних послуг;

1] складення протоколів про адміністративні правопорушення;

2] розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

Адміністратор має право:

1] безоплатно одержувати від суб´єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов´язані з наданням адміністративних послуг;

2] погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб´єкта звернення;

3] інформувати керівника центру надання адміністративних послуг і керівників суб´єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4] посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які потрібні для надання адміністративної послуги.

Тобто така посадова особа відповідає за організацію надання певної адміністративної послуги суб´єкту звернення, наділена правами при цьому маючи відповідні завдання.

Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади особою, яка очолює орган (керівником органу), що ухвалив рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг. Кількість адміністраторів визначається тим органом, який ухвалив рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг.

У ч. 1 ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено статус адміністратора - це посадова особа органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг через узаємодію з суб´єктами надання адміністративних послуг. У п. 15 Примірного положення про центр надання адміністративних послуг визначено статус ще однієї посадової особи - керівника структурного підрозділу (центру). На нього покладається функція керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.