Адміністративне право України. Повний курс

8.1.2. Ознаки адміністративної послуги

Із законодавчого визначення можна виділити ключові ознаки адміністративної послуги:

1] адміністративна послуга надається лише за заявою фізичної або юридичної особи;

2] заява призводить до певного результату, спрямованого на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків особи;

3] адміністративна послуга є результатом здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг;

4] адміністративна послуга надається відповідно до закону.

Характеризуючи ці ознаки, можна зробити такі висновки:

- адміністративна послуга надається суб’єктом надання адміністративних послуг лише за ініціативою особи, яка потребує такої послуги;

- результатом розгляду заяви суб’єкта звернення є: 1) рішення індивідуальної дії (адміністративний акт), що ухвалюється щодо конкретної особи і породжує, змінює або припиняє права та/або обов’язки особи (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, ліцензія на певний вид господарської діяльності, внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); 2) адміністративний договір, за яким відбувається набуття, зміна чи припинення прав та/або обов’язків особи;

- адміністративна послуга надається лише суб´єктом надання адміністративних послуг;

- надання адміністративної послуги є повноваженням органу державної або місцевої влади;

- повноваження органів публічної адміністрації та процедура з надання адміністративних послуг мають бути закріплені виключно законом.