Адміністративне право України. Повний курс

6.6.3. Основні види фактичних дій як інструментів публічного адміністрування

Основними видами фактичних дій є такі: інформування населення, проведення перевірки, здійснення моніторингу, надання довідок, виплата грошових коштів, адміністрування реєстрів.