Адміністративне право України. Повний курс

6.5.2. Сфера застосування та види планів як інструментів адміністративного права

Плани в діяльності публічної адміністрації - це спеціальний інструмент її адміністративної діяльності, вони застосовуються майже у всіх сферах публічного адміністрування. Їхнє значення постійно зростає надалі під європейським впливом. Сьогодні важно уявити співробітництво України з європейськими країнами без узгоджених програм і планів. У Європейському Союзі відзначаються чотири рівні планування: політико-стратегічний рівень; стратегічний рівень; операційний рівень; тактичний рівень.

Отже, сферою застосування планів є весь спектр публічного адміністрування, коли компетентний суб´єкт публічної адміністрації затверджує для себе та підпорядкованих суб´єктів завдання, які ї´м потрібно виконати для забезпечення прав, свобод і законних інтересів приватних осіб та публічного інтересу держави.