Адміністративне право України. Повний курс

6.4.5. Підстави визнання адміністративного договору нікчемним

Адміністративний договір має визнаватись нікчемним, якщо:

1] зміст адміністративного договору суперечить Конституції України, законам й ухваленим на їх основі нормативним актам вищих органів виконавчої влади;

2] не дотримана вимога щодо письмової форми адміністративного договору;

3] адміністративний договір спрямовано на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

4] виконання цього адміністративного договору вимагає здійснення протиправного діяння;

5] укладено адміністративний договір особою (фізичною чи юридичною), що не володіє адміністративно-договірною правоздатністю;

6] істотно порушено процедуру укладання адміністративних договорів;

7] укладено фіктивний адміністративний договір, тобто такий, що укладається без наміру створення правових наслідків, які зумовлювались цим договором;

8] адміністративний договір видано не уповноваженим на це органом публічної адміністрації (посадовою особою) поза його компетенцією.

Адміністративний договір може бути визнаний судом недійсним у разі:

1] установлення помилок у процедурі його укладення;

2] порушення спеціального порядку укладання адміністративних договорів (наприклад, невчасне доведення його змісту до виконавців);

3] мета укладання адміністративного договору не відповідає встановленій у законі, проте не суперечить нормам права;

4] визнання його судом недійсним і таким, що порушує права громадян, правового акта управління з того ж питання, з якого було видано адміністративний договір;

5] скасовано законодавчий або інший правовий акт, що передбачав можливість укладання такого адміністративного договору;

6] відсутність відповідних повноважень у представника невладної сторони, який уклав адміністративний договір;

7] зобов’язання органу публічної адміністрації не відповідають предмету та меті договору та не пов’язані з виконанням органом публічної адміністрації покладених на нього завдань;

8] відсутня законна підстава (заяви, подання) для укладання адміністративного договору.