Адміністративне право України. Повний курс

6.4.2. Види адміністративних договорів

Суб’єкти публічної адміністрації у процесі свого функціонування укладають різноманітні адміністративні договори, які можуть зводитись до кількох груп. Класифікація адміністративних договорів допомагає краще зрозуміти їх сутність, а також має значення для практики оскарження договорів у судовому порядку.

Залежно від суб´єктного складу адміністративні договори доцільно поділяти на: горизонтальні (укладаються між органами виконавчої влади одного рівня або між органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування) та вертикальні (укладаються між органами публічної адміністрації та фізичними чи юридичними особами).

За характером взаємовідносин між сторонами договору: координаційні договори - укладаються між суб’єктами права, які перебувають на однаковому юридичному рівні в ієрархії публічного адміністрування, або тими, що перебувають у рівному становищі, та субординаційні договори - укладаються між суб’єктами права, які перебувають у відносинах влади-підпорядкування, - наприклад між органом місцевого самоврядування та приватною особою (адміністративний договір між органом місцевого самоврядування та адвокатом, який бере на себе зобов’язання надавати від імені органу місцевого самоврядування приватним особам безоплатну правову допомогу).

За юридичними властивостями:

- нормативні (правовстановлювальні). Як правило, нормативні договори є горизонтальними. Такі адміністративні договори є договором для його сторін та водночас нормою права для неви- значеного кола осіб; розраховані на багаторазове застосування; є нормативними джерелами адміністративного права; мають правовстановлюючий характер. Вони укладаються в публічних інтересах, а їхня цільова спрямованість - це досягнення загального блага1;

- індивідуальні (правозастсовчі) - як правило, це вертикальні адміністративні договори, що мають вирішити індивідуальну конкретну справу, мають визначеного суб´єкта дії, розраховані на одноразове застосування, мають правовстановлювальний характер.

За змістом виділяють такі адміністративні договори:

- мирові угоди, що укладаються між суб´єктами права з метою врегулювання суперечки на основі взаємних поступок і стосуються прав та обов’язків сторін (адміністративний договір між митним органом та порушником митних правил (ст. 521 Митного кодексу України), договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків);

- договори обміну зобов´язаннями, відповідно до яких суб’єкти права беруть на себе зустрічні зобов’язання, які об’єднуються в таких договорах із певною метою та слугують реалізації функцій суб’єкта публічної адміністрації щодо вирішення публічних завдань (Меморандум порозуміння між Кабінетом Міністрів України та суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю такими засобами, від 6.07.2012 р.);

- договори про співпрацю, що укладаються між суб’єктами права з метою участі приватних осіб у реалізації публічних функцій (завдань).